זוהר יומי

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי הזוהר היומי | שיעור דף א' עמוד ב' | הרב גבריאלי זוהר יומי
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי הזוהר היומי | דף א' עמוד א' | הרב גבריאלי זוהר יומי
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ד