הלכה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הלכה | מלאכת מחשבת מלאכת בורר | הרב נח אקטואליה הלכתית (הלכה)
כ״ט במרחשון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הלכות שבת | הקדמה להלכות שבת | הרב נח הלכה
ט״ו במרחשון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי שיעור הלכה | ארבעת המינים | הרב נוח אקטואליה הלכתית (הלכה)
ח׳ בתשרי ה׳תשפ״ג
הרב אלירן דרי
הרב אלירן דרי הלכה | הלכות ראש השנה ותקיעת שופר | הרב אלירן אקטואליה הלכתית (הלכה)
כ״ה באלול ה׳תשפ״ב
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי שיעור הלכה | ל"ג בעומר | הרב נח הלכה (הלכה ממקורה)
י״ז באייר ה׳תשפ״ב
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי שיעור הלכה | הלכות שמיטה | הרב נח הלכה
כ״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ב
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי שיעור הלכה | קדושת פירות שביעית | הרב נח הלכה
ג׳ בשבט ה׳תשפ״ב
הרב אלירן דרי
הרב אלירן דרי שיעור הלכה | דיני בישול בשבת | הרב אלירן הלכה
ב׳ בשבט ה׳תשפ״ב
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הלכה למעשה | הלכות תרומות ומעשרות | הרב נח הלכה
כ״ה בטבת ה׳תשפ״ב
רבנים אורחים
רבנים אורחים גאולה | יוזמה מעשית לקירוב הגאולה | הרב אביב זגלמן אקטואליה הלכתית (הלכה)
י״ט באלול ה׳תשפ״א
רבנים אורחים
רבנים אורחים ראש השנה | כשרות השופר | הרב אלחנן מנצור הלכה (הלכה ממקורה)
ט״ז באלול ה׳תשפ״א
רבנים אורחים
רבנים אורחים אקטואליה הלכתית | שבת וטכנולוגיה | הרב רונן אהרון אקטואליה הלכתית (הלכה)
ג׳ באב ה׳תשפ״א
הרב אלעזר אהרונסון
הרב אלעזר אהרונסון אקטואליה הלכתית | עלייה להר הבית | הרב אהרונסון אקטואליה הלכתית (הלכה)
כ״ח בתמוז ה׳תשפ״א
הרב אלירן דרי
הרב אלירן דרי צורבא דרבנן | הלכות בין המצרים – חלק ב' | הרב אלירן הלכה (צורבא דרבנן)
כ״ח בתמוז ה׳תשפ״א
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הלכה ממקורה | הלכות שמיטה | הר נח הלכה (הלכה ממקורה)
כ״א בתמוז ה׳תשפ״א
הרב אלירן דרי
הרב אלירן דרי צורבא דרבנן | הלכות בין המצרים – חלק א' | הרב אלירן הלכה (צורבא דרבנן)
כ״א בתמוז ה׳תשפ״א
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הלכה ממקורה | צום י"ז בתמוז | הרב נח הלכה (הלכה ממקורה)
י״ג בתמוז ה׳תשפ״א
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הלכה ממקורה | זכר לחורבן | הרב נח הלכה (הלכה ממקורה)
ו׳ בתמוז ה׳תשפ״א
הרב אלירן דרי
הרב אלירן דרי צורבא דרבנן | תוספת שבת – חלק ג' וענייני דיומא | הרב אלירן דרי הלכה (צורבא דרבנן)
ו׳ בתמוז ה׳תשפ״א
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הלכה ממקורה | הלכות שבת – חפציך אסורים חלק ב' הלכה (הלכה ממקורה)
כ״ב בסיון ה׳תשפ״א