זוהר יומי

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר יומי | שיעור מס' 6 | הרב גבריאלי זוהר יומי (פנימיות התורה)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי הזוהר היומי | שיעור 5' | הרב גבריאלי זוהר יומי (פנימיות התורה)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי הזוהר היומי | שיעור 4' | ראש הישיבה הרב דוד גבריאלי זוהר יומי (פנימיות התורה)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי הזוהר היומי | שיעור דף א' עמוד ב' | הרב גבריאלי זוהר יומי
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי הזוהר היומי | דף א' עמוד א' | הרב גבריאלי זוהר יומי
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ד