מועדים

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
רבנים אורחים
רבנים אורחים עניינא דיומא | שיעור תיקון השובבים | אוריאן בן חמו ימי השובבי"ם
כ״ח בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | פרסומי ניסא בנר חנוכה | הרב גבריאלי חנוכה (מועדים)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור לחנוכה | עין איה – מסכת שבת | הרב נח ויז'ונסקי חנוכה (מועדים)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד שיעור לחנוכה | שיעור פותח לחנוכה | הרב שלומי חנוכה (מועדים)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
רבנים אורחים
רבנים אורחים כנס תשובה מאהבה | הכנה ליום הכיפורים | הרב חגי לונדין חגי תשרי (יום כיפור)
ז׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כנס תשובה מאהבה | גאולה ותשובה | הרב גבריאלי חגי תשרי (יום כיפור)
ז׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | הזוהר על יום כיפור | הרב גבריאלי חגי תשרי (יום כיפור)
ז׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | הזוהר על ראש השנה | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (חגי תשרי)
ז׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד הכנה ליום כיפור | ספר יונה | הרב שלומי חגי תשרי (יום כיפור)
ה׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך לשחרר את הגוש החוסם? | הרב גבריאלי חגי תשרי (יום כיפור)
ה׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | עבודת כהן גדול ביום הכיפורים | הרב גבריאלי חגי תשרי (יום כיפור)
ה׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ראש השנה | קול ה׳ וקולה של הנשמה | הרב שלומי חגי תשרי (מועדים)
כ״ז באלול ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי שיעור הלכה | הלכות שינה ואכילה בסוכה | הרב נח אקטואליה הלכתית (הלכה)
כ״ז באלול ה׳תשפ״ג
הרב אלירן דרי
הרב אלירן דרי תכנית הלכה | שיעור בהלכות ראש השנה | הרב אלירן אקטואליה הלכתית (הלכה)
כ״ה באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך מתכוננים לראש השנה? | הרב גבריאלי חגי תשרי (מועדים)
כ״ו באלול ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרקי אמונה | התבוננות בפסוקי התרועות | הרב שלומי חגי תשרי (מועדים)
י״ט באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | זוהר על ראש השנה | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (חגי תשרי)
י״ז באלול ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרקי אמונה | שערים להבנת יום ראש השנה | הרב שלומי חגי תשרי (מועדים)
י״א באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור בזוהר | זוהר על מגילת איכה | הרב גבריאלי בין המצרים (מועדים)
ב׳ באב ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד י״ז בתמוז | איך מתאבלים בימים שאין בהם מנהגי אבלות | הרב שלומי י"ז בתמוז (מועדים)
כ׳ בתמוז ה׳תשפ״ג