שיעורים

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושע | פרק יד- מתנחלי חברון | הרב אבישי ספר יהושע
ג׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קידושין ה: – ספיקא היא וחיישינן מדרבנן | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ב׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך ניתן לכאוב את הבצורת ולגרום לירידת גשמים? | הרב | גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ב׳ בשבט ה׳תשפ״ג
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון הכנה לצבא | גיבוש מטרות לקראת השירות הצבאי – חלק א' | הרב אלעד הכנה לצבא
א׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי הרב קוק ומשנתו | מדוע עם ישראל או עולה לכוכבים או יורד לעפר | הרב גבריאלי הרב קוק (משנתו של הרב קוק)
כ״ט בטבת ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וארא | היחס בתכלית הגאולה בין שמות לוארא | הרב שלומי ספר שמות (פרשת וארא)
כ״ט בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 83 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
כ״ח בטבת ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הכנה לצבא | תפילות הרב אליהו זצ"ל והתפילות בצה"ל | הרב נח הכנה לצבא
כ״ה בטבת ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי אורות התחייה| פסקה כו'| הרב נח אורות התחייה (הרב קוק)
כ״ה בטבת ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי שיעור הלכה | רמב"ם הלכות תרומה | הרב נח הלכה
כ״ה בטבת ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שבוע | פרשת וארא- החיות מסתלקת ממצרים| הרב שלומי דיאמנד ספר שמות (פרשת וארא)
כ״ה בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך להיות שובב עוזר להתמודדות השובבים? | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
כ״ד בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | דין אמירה בקידושין | הרב דוד גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
כ״ד בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 82 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
כ״ב בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי מאמרים נבחרים הרב קוק | נפש האישה ורוח האיש | הרב גבריאלי הרב קוק (מאמרי הראי"ה)
כ״ב בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי משנתו של הרב קוק | הקשר בין עליית הדורות ברוחניות להתפתחות המדעית | הרב גבריאלי הרב קוק (משנתו של הרב קוק)
כ״ב בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | שמות | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
י״ט בטבת ה׳תשפ״ג
הרב אלירן דרי
הרב אלירן דרי צורבא מרבנן | סיכום דיני סעודות שבת | הרב אלירן הלכה (צורבא דרבנן)
י״ט בטבת ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שבוע| פרשת שמות- ימיו הראשונים של משה| הרב שלומי ספר שמות (פרשת שבוע)
י״ח בטבת ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הלכות שבת | "ממצוא חפצך" – סימנים שו'-שז' | הרב נח הלכה
י״ח בטבת ה׳תשפ״ג