שיעורים

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 67 | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים
ג׳ באב ה׳תשפ״ב
ר' עידו זאב
ר' עידו זאב שיעור כללי | "והגית בו יומם ולילה" – גדר לימוד תורה בזמן פנוי | ר' עידו זאב שיעור כללי
ג׳ באב ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 66 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
כ״ה בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | המקדש וכליו – מחלוקת הרמבם והרמבן | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ז בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך אפשר להבנות בבין הזמנים | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
כ״ז בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי תהליכי גאולה | חשיבות הכללים בארץ ישראל | הרב גבריאלי הרב קוק (תהליכי גאולה במשנת הרב קוק)
כ״ה בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תפילין – הלכה למשה מסיני | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ׳ בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי משנת הציונות הדתית | תהליכי גאולה | הרב גבריאלי משנת הציונות הדתית על פי תורת הרב קוק
ד׳ בתמוז ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק ו| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר
ל׳ בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית |המכיר את מקומו| הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
כ״ט בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |הגדרת מצוות תפילין| הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ט בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות זרעונים | פסקה ו| הרב גבריאלי אורות זרעונים
כ״ז בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי משנת הציונות הדתית | תהליכי גאולה | הרב גבריאלי משנת הציונות הדתית על פי תורת הרב קוק
כ״ז בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |הגדרת מצוות מזוזה | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ב בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות זרעונים | פסקה ה- היסורין ממרקין | הרב גבריאלי אורות זרעונים
כ׳ בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי משנת הציונות הדתית | שיעור 4| הרב גבריאלי משנת הציונות הדתית על פי תורת הרב קוק
כ׳ בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי משנת הציונות הדתית | שיעור 3| הרב גבריאלי משנת הציונות הדתית על פי תורת הרב קוק
י״ג בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי צום י"ז בתמוז | תיקון ביטול התמיד מעבר מפרט לכלל | הרב גבריאלי י"ז בתמוז (צומות)
י״ח בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 65 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
י״ח בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת קורח| הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
כ״ד בסיון ה׳תשפ״ב