שיעורים

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | לברוח ממחלוקת כמו מאש ולרדוף אחר השלום 'בספרינט' | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
י׳ בטבת ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 42 | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים
ח׳ בטבת ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות התפילה | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
י׳ בטבת ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א׳ | פרק ה׳ – אין לפלישתים תמונת ניצחון | הרב שלומי ספר שמואל א'
ט׳ בטבת ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול |11-הדרך לחבר בין האידיאל למציאות ,בין החסרונות להשלמתם |הרב דוד גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה
ח׳ בטבת ה׳תשפ״ב
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | ברכת גאולה | הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
ד׳ בטבת ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | כוונה להזיק בשור ובעבד | הרב גבריאלי מסכת בבא קמא (שיעור כללי)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ב
מרצים אורחים
מרצים אורחים אור לשישי | אין הדבר תלוי אלא בי | יהודה סלאמה אור לשישי
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת ויגש | הבכי של יוסף | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת ויגש)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ב
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי זמן הדלקת נרות חנוכה והיכן מדליקים | חנוכה | הרב נח חנוכה
א׳ בטבת ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 41 | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים
כ״ג בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וישב | מבוא למחלוקת יוסף ואחיו | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת וישב)
כ״א בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב אלירן דרי
הרב אלירן דרי מה אתה עושה מחר ואולי כבר היום ?! | עניינם של חודש כסלו וחנוכה | הרב אלירן חנוכה (מועדים)
י״ט בכסלו ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מקור תקנת נר חנוכה | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
י״ט בכסלו ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 40 | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים
י״ז בכסלו ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה | 10- הפיכת זדונות לזכויות בפרט ובכלל- ע"פ יסוד הרזים | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
י״ח בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וישלח | שתי פרדות של יעקב מעשיו | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת וישלח)
ט״ו בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הכנה לצבא | מצוות השירות | הרב נח הכנה לצבא
י״ג בכסלו ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מקומו של אדם ביחס לארבע אבות נזיקין | הרב גבריאלי מסכת בבא קמא (שיעור כללי)
י״ב בכסלו ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 9 – כיצד הופכים זדונות לזכויות? | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
י׳ בכסלו ה׳תשפ״ב