שיעורים

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוגיות | ב | הרב גבריאלי הכנה לדייטים וחיי נישואים (זוגיות ומשפחה)
כ׳ באדר ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר פורים | סיפור מגילת אסתר | הרב אבישי מועדים (פורים)
ט״ו באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | כי תשא | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
י״ז באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | חירות לאור משנת ערבי פסחים | הרב גבריאלי מועדים (פסח)
י״ז באדר ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד שיעור הכנה לפסח | מהות קורבן הפסח | הרב שלומי מועדים (פסח)
ט״ז באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 88 | הרב גבריאלי פנימיות התורה
י״ב באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי מאמרים נבחרים הרב קוק | מגילה – מגל_יה – לגימה מחצדי חקלא על פורים | הרב גבריאלי הרב קוק (מאמרי הראי"ה)
י״ב באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי משנתו של הרב קוק | לעשות פורים | הרב גבריאלי הרב קוק (מועדים)
י״ב באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | "ויבוא עמלק"| הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
ט׳ באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 87 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
ה׳ באדר ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פורים | מגילת אסתר – ההצלה כסיפור של גילוי גדול | הרב שלומי פורים
ח׳ באדר ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הלכה| זכר למחצית השקל בענייני חול המועד| הרב נח הלכה
ח׳ באדר ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי אורות התחייה |פסקה לד| הרב נח אורות התחייה (הרב קוק)
ח׳ באדר ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע| פרק י״ח -(חלק ראשון)משכן שילה| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
ז׳ באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | החפזון מן השטן' או 'וכל אץ (רץ) רק למחסור | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ז׳ באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי לפורים | מצוות זכירת מעשה עמלק | הרב גבריאלי שיעור כללי
ז׳ באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי משנתו של הרב קוק | ההיתר וההכרח ללמוד קבלה בדורינו | הרב גבריאלי הרב קוק (משנתו של הרב קוק)
ה׳ באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי מאמרים נבחרים הרב קוק | מחיית עמלק עפ"י תורתו של ר' מאיר | הרב גבריאלי הרב קוק
ה׳ באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה – תרומה – הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
ה׳ באדר ה׳תשפ״ג
רבנים אורחים
רבנים אורחים סיום סדר נזיקין תשפ"ג | שיעור מפי הרב משה אמסלם | אב בית הדין באשדוד סיום סדר נזיקין תשפ"ג
א׳ באדר ה׳תשפ״ג