שיעורים

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 2 – המקור לביטחון התשובה והשפעתו על האדם | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
י״ד באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת כי תצא | אשת יפת תואר | הרב שלומי פרשת כי תצא
י״א באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך עושים אימון (קאוצ'ינג) לעצמינו ? – חלק א' | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
י׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר פה ושם בארץ ישראל | למה נבחרה ארץ ישראל ? | הרב אבישי ארץ ישראל (פה ושם בארץ ישראל)
י״א באלול ה׳תשפ״א
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | ברכת אבות | הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
י׳ באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | שביתה מעבודת הארץ בשביעית | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
ט׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר עושים סיפור מתשובה | וידוי בשמחה | הרב אבישי עושים סיפור מתשובה (תשובה)
ט׳ באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 29 | הרב דוד גבריאלי פנימיות התורה
ח׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | פרק א' – חלק א' | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
ח׳ באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 1 – כוחם ומקורם של הרהורי תשובה | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
ז׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד באור התפילה | הקדמה | הרב שלומי באור התפילה (תפילה)
ז׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד אור לשישי | מעט מתורתו של הרב יהושע צוקרמן – חלק א' | הרב שלומי אור לשישי
ד׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שופטים | סנהדרין, נבואה ומלכות | הרב שלומי ספר דברים (פרשת שבוע)
ד׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | מבוא לתפילה | הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
ג׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון בניין אישיות ותורה | מהי התורה ? | הרב אלעד בניין אישיות ותורה
ג׳ באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך זוכים במדליה ? עבודה על הרצון לרצות | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ב׳ באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | פתיחה למסכת מועד קטן : גדרו של חול המועד | הרב גבריאלי מסכת מועד קטן (שיעור כללי)
ב׳ באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 28 | הרב דוד גבריאלי פנימיות התורה
י׳ באב ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | 'דיוק יצר החיים' – הכנה לבין הזמנים | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ה׳ באב ה׳תשפ״א
הרב ראובן ששון
הרב ראובן ששון תשעה באב | קדושת המקדש, הארץ ועבודת בין המצרים | הרב ראובן ששון מועדים (תשעה באב)
ד׳ באב ה׳תשפ״א