שיעורים

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | המשך פרק ה| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
כ״ג בסיון ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק ז| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
ל׳ בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת חוקת| הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
ל׳ בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות זרעונים | פסקה ז | הרב גבריאלי אורות זרעונים
ד׳ בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך קונים השתוקקות לתורה | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת בלק| הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
ט׳ בתמוז ה׳תשפ״ב
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון שיחה כללית | עבודת התמוז בכי ושמחה כדרך חיים| הרב אלעד שיחה כללית (שיחות מוסר)
י״ג בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 64 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
ד׳ בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 63 | הרב גבריאלי פנימיות התורה
כ״ז בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 62 | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים
כ׳ בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |מצוות קריאה בתורה | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט״ו בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | שילוב לוחמות בכלל החיילות| הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ט״ו בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות זרעונים | פסקה ג | הרב גבריאלי אורות זרעונים (הרב קוק)
י״ד בסיון ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרקים ד-ה| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר
ט״ז בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 61 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
י״ג בסיון ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק ג| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר
ט״ז בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת בהעלותך | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
י׳ בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | צמיחה גדולה מתוך משבר| הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ט׳ בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |8פסוקים האחרונים שבתורה | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט׳ בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | מה ניתן ללמוד ממעמד הר סיני לדרכה של הישיבה | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ב׳ בסיון ה׳תשפ״ב