זוהר על הפרשה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | זוהר על פרשת נח | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | הזוהר על ראש השנה | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (חגי תשרי)
ז׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת וילך | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
כ״ד באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | זוהר על ראש השנה | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (חגי תשרי)
י״ז באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת כי תצא | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
י׳ באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת בלק | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
י״ד בתמוז ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת שלח לך | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
כ״ג בסיון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת בהעלותך | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
ט״ז בסיון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת במדבר | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
א׳ בסיון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת אמור | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
י״ג באייר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור בזוהר | פרשת תזריע מצורע | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
כ״ט בניסן ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | ויקהל פקודי | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
כ״ו באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | כי תשא | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
י״ז באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | "ויבוא עמלק"| הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
ט׳ באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה – תרומה – הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
ה׳ באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה |משפטים| הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
כ״ט בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | יתרו | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
י״ח בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | בשלח | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
י״א בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי פרשת בא | זהר על הפרשה | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
ז׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | שמות | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
י״ט בטבת ה׳תשפ״ג