תורת ארץ ישראל

את העובדה שתורת ארץ ישראל היא ייחודית לימדונו חז"ל במדרש על הפס':
"וזהב הארץ ההיא טוב" – 'אין תורה כתורת ארץ ישראל ואין חכמה כחכמת ארץ ישראל'.
 
במשך הדורות לא הרבו לעסוק ולפתח את המשמעות של 'תורת ארץ ישראל' ומסתבר שזה בגלל העובדה שגלינו מארץ ישראל, ובפועל מעצם היותנו בחוץ לארץ למדנו ועסקנו בתורת חו"ל. בדורותינו שאנו זוכים לגאולתם של ישראל וחזרתם לארצם. הרי שבאופן טבעי 'תורת ארץ ישראל' מתחילה להילמד.
 
מרן הרב קוק זצ"ל, רואה הגאולה ואורותיה, הרחיב והעמיק את המושג 'תורת ארץ ישראל' מתוך הבנה, שפיתוחה ולימודה של תורת ארץ ישראל היא יסוד ומרכז בגאולתם של ישראל.
בספר אגרות הראי'ה מרחיב הרב בכמה אגרות(המרכזיות שבהם- צ"ו, ק"ג) על אפיונה של תורת ארץ ישראל, מנתח ומביא דוגמאות, וכן בספר אוה"ק ח"א במערכת 'חכמת הקודש' בפרקים 'אחוד הנסתר והנגלה' ו'אחוד הכללות והפרטות'.
מתוך כותרות הרב הנזיר שם: 'תביעת האחוד הרוחני', 'אחוד ההלכה והאגדה', 'יציאה מתלמוד לתלמוד', 'מהשרש לענפים', ההופעה המקורית והפרטיות' ועוד.
שם כותב הרב את קריאתו: "הננו קרואים לסול מסילות כאלה בארחות הלימוד, שעל ידיהן ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור עצמי".
 
כאמור, במשך הדורות לא הרבו לעסוק בתורת ארץ ישראל, ולא בדרך לימודה.
גם דברי הרב קוק זצ"ל הם יחסית מעטים ואין בהם כדי ליצור משנה סדורה.
על כן, משימה קדושה זו מוטלת על דורותנו, כשם שאנחנו זוכים להיות שותפים בגאולת ארץ ישראל ועם ישראל כך גם עלינו לזכות להיות שותפים בגאולת תורת ארץ ישראל.
זכה הרב וייצמן שליט"א ראש ישיבת מעלות, להיות בבחי' נושא דגל 'תורת ארץ ישראל', ולהעמיד תלמידים וישיבות העוסקים בתורת ארץ ישראל.
 
ישיבתנו, בהנהגת ראש הישיבה הרב דוד גבריאלי שליט"א – תלמיד הרב ויצמן, מרבה גם היא לעסוק בתורת ארץ ישראל, על פי דרכה וזוכה גם היא להיות שותפה בסלילת דרכה.
 
במדור זה מקובצים שיעורים, סיכומים ומקורות על תורת ארץ ישראל, ועל אופן ודרך לימודה.

שתפו עמוד זה

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב print
Print