שורש ניסי יום העצמאות: רוח וגבורה | הרב נח ויז’ונסקי