פרשת אמור | מדוע בעלי מומים אינם עובדים במקדש? | הרב שלומי