לומדים תפילה | 22 – לא הניח לאיש לעושקם | הרב גבריאלי