לומדים תפילה | 20 – בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה | הרב גבריאלי