לומדים תפילה | 19 – לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם | הרב גבריאלי