לומדים תפילה | 18 – דרשו ה’ עוזו, בקשו פניו תמיד | הרב גבריאלי