לומדים תפילה | 17 – ישמח לב מבקשי ה’ | הרב גבריאלי