תומר דבורה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון תומר דבורה | מידה תשיעית "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" מידה עשירית "ותתן אמת ליעקב" | הרב אלעד מוסר (תומר דבורה)
כ״ט בטבת ה׳תשפ״א
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון תומר דבורה | המידה השמינית: ”יכבוש עוונותינו” | הרב אלעד מוסר (תומר דבורה)
ח׳ בטבת ה׳תשפ״א
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון תומר דבורה | המידה השביעית: "ישוב ירחמנו" | הרב אלעד מוסר (תומר דבורה)
כ״ג בכסלו ה׳תשפ״א
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון תומר דבורה | המידה החמישית והשישית: "לא החזיק לעד אפו"+"כי חפץ חסד הוא" | הרב אלעד מוסר (תומר דבורה)
ט״ז בכסלו ה׳תשפ״א
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון תומר דבורה | פרק ב’: מידות – ” לשארית נחלתו” | הרב אלעד מוסר (תומר דבורה)
כ״ד במרחשון ה׳תשפ״א
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון תומר דבורה | פרק ב': מידות – " נושא עוון ועובר על פשע" | הרב אלעד מוסר (תומר דבורה)
י״ז במרחשון ה׳תשפ״א
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון ותומר דבורה | פרק א – 'מי אל כמוך' | הרב אלעד ביטון תומר דבורה
י״ג באלול ה׳תש״פ