שיעור כללי

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצות כיסוי הדם | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ג בסיון ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קדושת יום ירושלים והמקדש | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ג בסיון ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות השחיטה | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״א באייר ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות פסח שני | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״א באייר ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות סיפור יציאת מצרים | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ד באדר ב׳ ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | חרות לאור משנת ערבי פסחים | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט״ז באדר ב׳ ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | לעשות אותם ימי משתה ושמחה | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט״ז באדר ב׳ ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות קידוש החודש | הרב גבריאלי שיעור כללי
ב׳ באדר ב׳ ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | "ומה פיו שאינו מחייבו ממון…הודאת בע״ד כמאה עדים דמי" | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | משום יישוב ארץ ישראל | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט״ו בשבט ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | ר׳ חייא – שבועות מודה במקצת ע״י עדים | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט״ו בשבט ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | ממון המוטל בספק – מחלוקת סומכוס ורבנן | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ח בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תפקידו של בית דין לאור סוגית אני ארגתיה | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ו בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | פרסומי ניסא בנר חנוכה | הרב גבריאלי חנוכה (מועדים)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות השבועה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי
י״ד בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תפקידו של בית דין לאור סוגית אני ארגתיה | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ט בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | ימי שמחה והלל | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ז בכסלו ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות התפילה | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ז בכסלו ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תוקף מצוות דרבנן | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ז בכסלו ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות קידוש ה' | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ז בכסלו ה׳תשפ״ד