שיעור כללי

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | עבודת כהן גדול ביום הכיפורים | הרב גבריאלי חגי תשרי (יום כיפור)
ה׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | נטילת לולב ותקיעת שופר בשבת | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ו באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | ברכה על מנהג | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ט באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | העוסק במצווה פטור מן המצווה | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ג באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | המקדש וכליו – מחלוקת רמב"ם ורמב"ן | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ט בתמוז ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות הקרבת קורבן התמיד | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | ״אם למקרא״ ו״אם למסורת״ | הרב גבריאלי שיעור כללי
ח׳ בתמוז ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני | הרב גבריאלי שיעור כללי
ב׳ בתמוז ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | דין ״לבוד״ | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ד בסיון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | גוד אסיק מחיצתא | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ז בסיון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות מעקה | הרב גבריאלי שיעור כללי
י׳ בסיון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מחלוקת ב״ש וב״ה בסוכה גדולה וקטנה | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ה באייר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | רשב"י ותורת א"י לאור מצוות ק"ש | הרב גבריאלי ל"ג בעומר (שיעור כללי)
י״ח באייר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מחלוקת ר"י ורבנן בדין כ׳ אמה ע"פ הירושלמי | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ג באייר ה׳תשפ״ג
רבנים אורחים
רבנים אורחים ענייני קידושין | קידושין בטבעת שניתנה לחתן ע״י אם הכלה | הרב אליעזר איגרא זוגיות ומשפחה (שיעור כללי)
כ״ו באדר ה׳תשפ״ג
רבנים אורחים
רבנים אורחים אמונה וזוגיות | הרב דב ביגון זוגיות ומשפחה (שיעור כללי)
כ״ו באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | ארבעה כוסות | הרב גבריאלי מועדים (פסח)
כ״א באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | חירות לאור משנת ערבי פסחים | הרב גבריאלי מועדים (פסח)
י״ז באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי לפורים | מצוות זכירת מעשה עמלק | הרב גבריאלי שיעור כללי
ז׳ באדר ה׳תשפ״ג