שיעור כללי

נושאים

מילות מפתח
נושא
שם הרב
מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות האמונה – הכנה לחג השבועות | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
כ״ט באייר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | רשב"י ותורת ארץ ישראל לאור מצוות קריאת שמע | הרב גבריאלי ל"ג בעומר (שונות)
ט״ו באייר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מקורן ומהותן של ל"ט מלאכות | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ח׳ באייר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | ארבע כוסות | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
י״ח באדר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | לעשות אותם ימי משתה ושמחה | הרב גבריאלי מועדים (פורים)
י״א באדר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מגילה נקראת ב-י"א-ט"ו | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
ד׳ באדר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | היה מהלך במדבר – ואינו יודע אימתי שבת | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ״ז בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות הדלקת נר שבת | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ׳ בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תוקפן של י"ח גזירות | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ו׳ בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מחלוקת ב"ש וב"ה בשביתת כלים | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ״ח בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הקשר בין כל ספרי היד החזקה – יום פטירה לרמב"ם | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
כ׳ בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הגדרת רשות הרבים | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
י״ד בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הגדרת רשות היחיד | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ז׳ בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תוקפן של מצוות דרבנן (ונר חנוכה בכללן) | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ״ב בכסלו ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי – יסוד מקום ד' על ד' – הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ט״ו בכסלו ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מהות מלאכת הוצאה | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
י״ד במרחשון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מלאכת הוצאה בבבלי ובירושלמי | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | פתיחה למסכת שבת | הרב גבריאלי מסכת שבת
ז׳ במרחשון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מסכת חגיגה – כוונה בתקיעת שופר | הרב גבריאלי מסכת חגיגה
כ״ו באלול ה׳תש״פ
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מסכת חגיגה – מצוות הקהל | הרב גבריאלי מסכת חגיגה (שיעור כללי)
י״ט באלול ה׳תש״פ