שיעור כללי

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | כוונה בתקיעת שופר | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ד באלול ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור הכללי | "ועשו להם ציצית" – לרמב"ם ולרש"י | הרב גבריאלי שיעור כללי
י״ז באלול ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | "מצוות ציצית – חיובית או קיומית" | הרב גבריאלי שיעור כללי
י׳ באלול ה׳תשפ״ב
ר' עידו זאב
ר' עידו זאב שיעור כללי | "והגית בו יומם ולילה" – גדר לימוד תורה בזמן פנוי | ר' עידו זאב שיעור כללי
ג׳ באב ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | המקדש וכליו – מחלוקת הרמבם והרמבן | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ז בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תפילין – הלכה למשה מסיני | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ׳ בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |הגדרת מצוות תפילין| הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ט בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |הגדרת מצוות מזוזה | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ב בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |מצוות קריאה בתורה | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט״ו בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |8פסוקים האחרונים שבתורה | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט׳ בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |קדושת ירושלים והמקדש | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ד באייר ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |רשב"י ותורת ארץ ישראל לאור מצוות קריאת שמע | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט״ז באייר ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות כתיבת ספר תורה | הרב גבריאלי שיעור כללי
ט׳ באייר ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מלכות ישראל הגדרתה ומשמעותה | הרב גבריאלי שיעור כללי
ב׳ באייר ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קרבן פסח | הרב גבריאלי שיעור כללי
כ״ז באדר ב׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות שתיית ארבע כוסות| הרב גבריאלי פסח (שיעור כללי)
כ״ב באדר ב׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | לעשות אותם ימי משתה ושמחה| הרב גבריאלי פורים (שיעור כללי)
י״ז באדר ב׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | דין מחצית השקל| הרב גבריאלי שיעור כללי
א׳ באדר ב׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | דין משלוח מנות | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
י״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מגילה נקראת בי"א, י"ב, י"ג, י"ד וט"ו | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
ז׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ב
לתרומה והשתתפות בגמ"ח מזון לכבוד ראש השנה- לחצו על התמונה