שיעור כללי

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | גאולה ותשובה | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
ח׳ בתשרי ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | חרישה בתוספת שביעית | הרב גבריאלי מסכת מועד קטן (שיעור כללי)
ט״ז באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | שביתה מעבודת הארץ בשביעית | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
ט׳ באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | פתיחה למסכת מועד קטן : גדרו של חול המועד | הרב גבריאלי מסכת מועד קטן (שיעור כללי)
ב׳ באלול ה׳תשפ״א
מרצים אורחים
מרצים אורחים שיעור כללי | גדר בישול בשבת | עידו זאב מסכת שבת (שיעור כללי)
ג׳ באב ה׳תשפ״א
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי שיעור כללי | שמיטה | הרב נח שונות (שיעור כללי)
ב׳ באב ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות בניין בית הבחירה | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ״ח בתמוז ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מלאכת מחשבת ומלאכות טבעיות | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
י״ט בתמוז ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | 'תיתי לי דקיימית' – רצון והכרח בקיום התורה | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
י״ב בתמוז ה׳תשפ״א
הרב יהודה זולדן
הרב יהודה זולדן שיעור כללי | שבת ושמיטה – מלאכות חקלאיות | הרב זולדן מסכת שבת (שיעור כללי)
י״א בתמוז ה׳תשפ״א
הרב דוד לאו
הרב דוד לאו שיעור כללי | חילוק מלאכות | הרב לאו מסכת שבת (שיעור כללי)
ה׳ בתמוז ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מוקצה | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ה׳ בתמוז ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצילין תיק הספר עם הספר | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ״ח בסיון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | בישול בתולדות החמה | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ״א בסיון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הגדרת מלאכת מבשל | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
י״ד בסיון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | חילוק מלאכות מנלן ? | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ז׳ בסיון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות האמונה – הכנה לחג השבועות | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
כ״ט באייר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | רשב"י ותורת ארץ ישראל לאור מצוות קריאת שמע | הרב גבריאלי ל"ג בעומר (שונות)
ט״ו באייר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מקורן ומהותן של ל"ט מלאכות | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ח׳ באייר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | ארבע כוסות | הרב גבריאלי שונות (שיעור כללי)
י״ח באדר ה׳תשפ״א