שיחה כללית (שיחות מוסר)

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך קשור תיקון המאכל לתקופת השובבי"ם | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ט׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך ניתן לכאוב את הבצורת ולגרום לירידת גשמים? | הרב | גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ב׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך להיות שובב עוזר להתמודדות השובבים? | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
כ״ד בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית |כיצד נכון להיאבק בפרוגרס? | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
י״ז בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | למה חשוב לדעת מי היה הרב דרוקמן זצ"ל | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ג׳ בטבת ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד שיחה כללית | חנוכה – מאי חנוכה דתנו רבנן | הרב שלומי חנוכה (שיחה כללית (שיחות מוסר))
כ״ג בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | מה יכול לעזור שתפילתינו תהיה יותר טובה ומשמעותית? | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
י״ב בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | "כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף?!" | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ה׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | מה עושה את ההבדל בראש בין גדול ל קטן | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
כ״ח במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | ללמוד בלי חברותא?! | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
כ״א במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | "מחשבות שלאחר הבחירות ויום רבין" | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
י״ד במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | "מחשבות לקראת יום הבחירות" | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ה׳ במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | מדוע תשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
כ״ד באלול ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | מה ההכנות הנדרשות להצלחה בעבודת המידות | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
י״ז באלול ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | החשיבות והמקור לעבודת המידות | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
י׳ באלול ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך אפשר להבנות בבין הזמנים | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
כ״ז בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית |המכיר את מקומו| הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
כ״ט בסיון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך קונים השתוקקות לתורה | הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ב
הרב אלעד ביטון
הרב אלעד ביטון שיחה כללית | עבודת התמוז בכי ושמחה כדרך חיים| הרב אלעד שיחה כללית (שיחות מוסר)
י״ג בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | שילוב לוחמות בכלל החיילות| הרב גבריאלי שיחה כללית (שיחות מוסר)
ט״ו בסיון ה׳תשפ״ב