ראש השנה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | הזוהר על ראש השנה | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (חגי תשרי)
ז׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ראש השנה | קול ה׳ וקולה של הנשמה | הרב שלומי חגי תשרי (מועדים)
כ״ז באלול ה׳תשפ״ג
הרב אלירן דרי
הרב אלירן דרי תכנית הלכה | שיעור בהלכות ראש השנה | הרב אלירן אקטואליה הלכתית (הלכה)
כ״ה באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | איך מתכוננים לראש השנה? | הרב גבריאלי חגי תשרי (מועדים)
כ״ו באלול ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרקי אמונה | התבוננות בפסוקי התרועות | הרב שלומי חגי תשרי (מועדים)
י״ט באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | זוהר על ראש השנה | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (חגי תשרי)
י״ז באלול ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרקי אמונה | שערים להבנת יום ראש השנה | הרב שלומי חגי תשרי (מועדים)
י״א באלול ה׳תשפ״ג
רבנים אורחים
רבנים אורחים ראש השנה | כשרות השופר | הרב אלחנן מנצור הלכה (הלכה ממקורה)
ט״ז באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | חיבור לכלל בעידן של פרטיות – הכנה לראש השנה | הרב גבריאלי ראש השנה (שיחה כללית (שיחות מוסר))
י״ט באלול ה׳תש״פ
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ראש השנה | משמעות "יום הזיכרון" "יום התרועה" והקשר להתחדשות העולם | הרב שלומי חגי תשרי (מועדים)
י״ט באלול ה׳תשע״ט