קורונה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | הצעת דרך להסרת עול הקורונה | הרב גבריאלי קורונה (שיחה כללית (שיחות מוסר))
כ״א בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי החיים בצל הקורונה | הרב גבריאלי קורונה
כ׳ באדר ה׳תש״פ