פרשת פקודי

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שבוע | כמה פעמים אפשר לחזור על המשכן | הרב שלומי ספר שמות (פרשת ויקהל)
כ״ו באדר ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת פקודי | כנסת ישראל כדמות האדנים | הרב שלומי ספר שמות (פרשת פקודי)
ל׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת ויקהל- פקודי | מראות הצובאות והחרוסת | הרב שלומי ספר שמות (פרשת ויקהל)
כ״ז באדר ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת ויקהל- פקודי | הרב שלומי ספר שמות (פרשת ויקהל)
כ״ג באדר ה׳תש״פ