פרשת וישלח

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת השבוע | וישלח- ממחניים לחברון ומיעקב לישראל | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת וישלח)
י״ד בכסלו ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וישלח | שתי פרדות של יעקב מעשיו | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת וישלח)
ט״ו בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וישלח | מהלך חזרתו של יעקב לארץ | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת וישלח)
ט״ז בכסלו ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וישלח | יעקב קונה את שם ישראל | הרב שלומי פרשת וישלח (פרשת שבוע)
י״ד בכסלו ה׳תש״פ