פרשת וילך

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי פרשת וילך | זוהר על הפרשה | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
ב׳ בתשרי ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וילך | ספר התורה והשירה | הרב שלומי ספר דברים (פרשת וילך)
ג׳ בתשרי ה׳תשפ״ב