פרשת בא

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שבוע | פרשת בא – סולם האותות | הרב שלומי ספר שמות (פרשת בא)
ט״ו בשבט ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת בא | קרבן פסח פדה ממוות | הרב שלומי ספר שמות (פרשת בא)
ז׳ בשבט ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת בא | ליל התגלות ה' | הרב שלומי ספר שמות (פרשת בא)
ד׳ בשבט ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת בא | דם בפתח – בדמייך חיי | הרב שלומי ספר שמות (פרשת בא)
ח׳ בשבט ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת בא | האותות שהפכו לאותיות (סוד התפילין) | הרב שלומי פרשת בא (פרשת שבוע)
ד׳ בשבט ה׳תש״פ