פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל | סיפור קמצא ובר קמצא | הרב שלומי אמונה (פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל)
כ״ד בתמוז ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל | סיפורו ההיסטורי של עם ישראל | הרב שלומי אמונה (פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל)
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל | סיום טעמי המצוות | הרב שלומי אמונה (פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל)
י״ט בסיון ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל | מניין וריבוי המצוות – חלק ב' | הרב שלומי אמונה (פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל)
כ׳ באייר ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל | מניין וריבוי המצוות – חלק א' | הרב שלומי אמונה (פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל)
י״ג באייר ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל | המצוות – המימוש של נשמת ישראל | הרב שלומי אמונה (פרקי אמונה וטעמי המצוות במשנת המהר"ל)
ו׳ באייר ה׳תשפ״א