פנימיות התורה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 84 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
ז׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי פרשת בא | זהר על הפרשה | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
ז׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 83 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
כ״ח בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 82 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
כ״ב בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | שמות | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
י״ט בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 81 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
ט״ו בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת ויחי | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
ט״ו בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זהר על הפרשה | ויגש | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
ט׳ בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 80 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
ח׳ בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זהר על הפרשה | וישב | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
כ״ג בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 79 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
י״ז בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 78 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
י׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת ויצא | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
ז׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 77 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת תולדות | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
ל׳ במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זהר על הפרשה | "חיי שרה" | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
כ״ו במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 76 | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים
כ״ב במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 76 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
י״ט במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | "פרשת וירא" | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי עץ חיים לבוגרים | שיעור 75 | הרב גבריאלי עץ חיים לבוגרים
י״ב במרחשון ה׳תשפ״ג