עושים סיפור מתשובה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר תשובה במשנת החסידות | עושים סיפור תשובה | הרב אבישי חסידות (עושים סיפור מתשובה)
י״ז באלול ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר עושים סיפור מתשובה | וידוי בשמחה | הרב אבישי עושים סיפור מתשובה (תשובה)
ט׳ באלול ה׳תשפ״א