ספר שמואל א'

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א׳ | פרק ח – מדוע בקשת המלך בעייתית? | הרב שלומי ספר שמואל א'
ח׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א׳ | המהפכה הרוחנית שיוצר שמואל | הרב שלומי ספר שמואל א'
ט״ו בשבט ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א׳ | פרקים ו' – ז' | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
א׳ בשבט ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א׳ | פרק ה׳ – אין לפלישתים תמונת ניצחון | הרב שלומי ספר שמואל א'
ט׳ בטבת ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | פרק ד' – חורבן שילה | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
ד׳ בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | פרק ג' – שמואל ממשיכו של עלי | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
כ״ו במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | תעלומת עלי חלק א' | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
י״ב במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | פרק א' – חלק ב' | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
ט״ו באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | פרק א' – חלק א' | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
ח׳ באלול ה׳תשפ״א