ספר יהושוע- הרב אבישי וינר

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק כד – חלק ב׳ – סודה של שכם וסיום ספר יהושוע | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
כ״א בתמוז ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק כד- חלק א׳- סיפור שכם | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר
ב׳ בתמוז ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק כג – מוסריות לכיבוש הארץ | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
כ״ג בסיון ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק כ"א- ערי הלווים | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
ג׳ בסיון ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר יהושוע | פרק כ׳ – ערי המקלט | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
כ״ד באייר ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק י"ט – נחלת שבט דן | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
י״ח באייר ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק י״ט – נחלת שבט שמעון | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
י׳ באייר ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע| פרק י״ח -(חלק ראשון)משכן שילה| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
ז׳ באדר ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושע | נחלת בני יוסף | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
כ״ד בשבט ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושע| פרק יד- אופי חלוקת השבטים| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר
י״ז בטבת ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושע | פרק י״ג- שימור ה ונחלת לוי | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
י״א בטבת ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | סיכום כיבוש הארץ | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
י״ג בכסלו ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | מלחמת מלכי הצפון וסוד הענקים | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
כ״ח במרחשון ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר תנך ספר יהושוע יהושוע פרק י׳ | מלחמת מלכי הדרום | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
י״ד במרחשון ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק ט' – הגבעונים | הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר
י״ח באלול ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק ו| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר
ל׳ בסיון ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | המשך פרק ה| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
כ״ג בסיון ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק ז| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר (תנ"ך)
ל׳ בסיון ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרקים ד-ה| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר
ט״ז בסיון ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פרק ג| הרב אבישי ספר יהושוע- הרב אבישי וינר
ט״ז בסיון ה׳תשפ״ב