ספר ויקרא

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שבוע | בהר בחוקותיי – הברכה היא חזרה לגן עדן | הרב שלומי פרשת בהר - בחוקותי (פרשת שבוע)
י״ט באייר ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד אור לשישי / פרשת שבוע | פרשת אמור – ספירת העומר חלק ב׳ | הרב שלומי אור לשישי (פרשת אמור)
ט״ז באייר ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שבוע | פרשת אמור- ספירת העומר חלק א׳ | הרב שלומי ספר ויקרא (פרשת אמור)
י״ב באייר ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שבוע | פרשת תזריע מצורע – תיקון היולדת והבריאה | הרב שלומי פרשת שבוע (פרשת תזריע-מצורע)
כ״ט בניסן ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי זוהר על הפרשה | פרשת בחוקותי | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (ספר ויקרא)
י״ח באייר ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שמיני | הרב שלומי ספר ויקרא (פרשת שמיני)
כ״ב באדר ב׳ ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת ויקרא | הקרבנות וצערן של בעלי החיים | הרב שלומי ספר ויקרא (פרשת ויקרא)
ז׳ באדר ב׳ ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת בהר – בחוקותי | הבית על הארץ , הבית על הנחלה האישית | הרב שלומי פרשת בהר - בחוקותי
כ״ג באייר ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת אמור | טעם ספירת העומר | הרב שלומי ספר ויקרא (פרשת אמור)
ט״ז באייר ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת אחרי מות – קדושים | איסור עריות | הרב שלומי ספר ויקרא (פרשת אחרי מות- קדושים)
י׳ באייר ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת תזריע – מצורע | בדידות המצורע ובדידותה של כנסת ישראל | הרב שלומי ספר ויקרא (פרשת שבוע)
ד׳ באייר ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שמיני | סימני טהרה בבע"ח | הרב שלומי ספר ויקרא (פרשת שמיני)
ל׳ בניסן ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת ויקרא | בין עולה לחטאת | הרב שלומי פרשת ויקרא (פרשת שבוע)
ד׳ בניסן ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת אמור | מדוע בעלי מומים אינם עובדים במקדש? | הרב שלומי פרשת אמור
י״ג באייר ה׳תש״פ
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת אחרי מות-קדושים | מהי רכילות? | הרב שלומי פרשת אחרי מות- קדושים
ו׳ באייר ה׳תש״פ
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת תזריע-מצורע | פרשיית אישה יולדת בראי גאולת העולם | הרב שלומי פרשת תזריע-מצורע
כ״ט בניסן ה׳תש״פ
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת ויקרא | מי ומי אוכל מצה במקרא ובתרבות | הרב שלומי פרשת ויקרא
ב׳ בניסן ה׳תש״פ