ספר הכוזרי

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי|פיס' פ"ד-פ"ח, מדוע מדגיש ענין השבת בהקשר האמונה במעמד הר סיני + פיס' צ"ב-צ"ה, סגולה ובחירה (איגרת תקנה) בהקשר חטא העגל| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' ק"ד-קי"א, שכר ועונש – אי הזכרת עוה"ב בתורה (הרחבה רמב"ן שמות ו',ב' אורה"ח ג' קל"ו)| הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' פ"ב-פ"ג, תוקף המצוות מהאבות, לרמב"ם ממעמד הר סיני| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' פ'-פ"א, היווצרות עם ישראל בפתאומיות בגלל אלוקיותו (צדקת הצדיק, נתיב העבודה פ'י),| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' ס"ו-ס"ז, קדמות העולם או חידושו – דת ומדע – הרחבה איגרת צ"אמהרב קוק| הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' ס"ח-ע"ט, הבנת חיבור הבורא הנעלה (הקב"ה) עם העולם השפל| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' ס"ו-ס"ז, מטרת הניסים ע"פ שיטות הראשונים השונות| הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס'-ס"ה, מסורת היהדות מול חוכמת הפילוסופי| הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' מ"ד-נ"ב, החידוש במנין לבריאת העולם – נצחיות ישראל| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' נ"ו-מ"ג + חלק מפיס' ק"ג, יסוד הסגולה הישראלית – מין חמישי| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' י"ב-כ"ה, מדוע האבות ויציאת מצרים הם יסוד האמונה| הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' י'-י"א, יסודות האמונה ע"פ היהדות| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' ה'-ט', שיטת המוסלמי ודחייתה| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' ה', דחיית שיטת הנוצרי| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' ד', שיטת הנוצרי| הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פיס' א'-ד', שיטת הפילוסוף ודחייתה| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי| פתיחה לכוזרי – מהות החלום| הרב גבריאלי ספר הכוזרי
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ב