ספר הכוזרי

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי | שיעור 3 – תפיסת העולם של הנצרות ודחייתה | הרב גבריאלי אמונה (ספר הכוזרי)
י״א באדר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי | שיעור 2 – פתיחה | הרב גבריאלי אמונה (ספר הכוזרי)
י״ג בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ספר הכוזרי | שיעור 1 – מדוע נכתב ספר הכוזרי ? | הרב גבריאלי אמונה (ספר הכוזרי)
ו׳ בטבת ה׳תשפ״א