ספר דברים

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת ניצבים | העתיד הפלאי בפרשה | הרב שלומי פרשת ניצבים-וילך (פרשת שבוע)
כ׳ באלול ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שבוע | פרשת כי תבוא – מצוות ביכורים | הר שלומי ספר דברים (פרשת כי תבוא)
י״ג באלול ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שבוע | פרשת דברים- ארץ הרפאים | הרב שלומי ספר דברים (פרשת שבוע)
א׳ באב ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי פרשת וילך | זוהר על הפרשה | הרב גבריאלי זוהר על הפרשה (פנימיות התורה)
ב׳ בתשרי ה׳תשפ״ג
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת כי תבוא | מזבח בהר עיבל | הרב שלומי פרשת כי תבוא (פרשת שבוע)
י״ח באלול ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת כי תבוא | "טנא הביכורים – להפוך אור לכלי" | הרב שלומי ספר דברים (פרשת כי תבוא)
י״ז באלול ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת כי תצא | אשת יפת תואר | הרב שלומי פרשת כי תצא (פרשת שבוע)
י״א באלול ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שופטים | כן מלך לא מלך | הרב שלומי פרשת שבוע (פרשת שופטים)
ד׳ באלול ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וילך | ספר התורה והשירה | הרב שלומי ספר דברים (פרשת וילך)
ג׳ בתשרי ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת כי תבוא | הברית בהר עיבל | הרב שלומי ספר דברים (פרשת כי תבוא)
י״ח באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת כי תצא | אשת יפת תואר | הרב שלומי פרשת כי תצא
י״א באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שופטים | סנהדרין, נבואה ומלכות | הרב שלומי ספר דברים (פרשת שבוע)
ד׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת ניצבים – וילך | הסוף הסודי של הגלות הארוכה | הרב שלומי פרשת ניצבים-וילך
כ׳ באלול ה׳תש״פ
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת כי תצא | פרשיית אשת יפת תואר | הרב שלומי פרשת כי תצא
ו׳ באלול ה׳תש״פ
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וילך | סודה של שירת האזינו | הרב שלומי פרשת ניצבים-וילך (פרשת שבוע)
ד׳ בתשרי ה׳תש״פ
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת כי תבוא | מצוות ביכורים ואחרית הימים | הרב שלומי פרשת כי תבוא
י״ג באלול ה׳תש״פ
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת שופטים | להילחם ולזכור שהמטרה שלום, חוקי המלחמה בפרשה | הרב שלומי פרשת שבוע (פרשת שופטים)
ה׳ באלול ה׳תשע״ט
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת כי תבוא | מצוות ביכורים וביעור מעשרות | הרב שלומי פרשת כי תבוא (פרשת שבוע)
י׳ בכסלו ה׳תש״פ