מסכת שבת

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מהות מלאכת הוצאה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
י״ד במרחשון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מלאכת הוצאה בבבלי ובירושלמי | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | פתיחה למסכת שבת | הרב גבריאלי מסכת שבת
ז׳ במרחשון ה׳תשפ״א