מסכת שבת

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
מרצים אורחים
מרצים אורחים שיעור כללי | גדר בישול בשבת | עידו זאב גמרא (מסכת שבת)
ג׳ באב ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות בניין בית הבחירה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
כ״ח בתמוז ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מלאכת מחשבת ומלאכות טבעיות | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
י״ט בתמוז ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | 'תיתי לי דקיימית' – רצון והכרח בקיום התורה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
י״ב בתמוז ה׳תשפ״א
הרב יהודה זולדן
הרב יהודה זולדן שיעור כללי | שבת ושמיטה – מלאכות חקלאיות | הרב זולדן גמרא (מסכת שבת)
י״א בתמוז ה׳תשפ״א
הרב דוד לאו
הרב דוד לאו שיעור כללי | חילוק מלאכות | הרב לאו גמרא (מסכת שבת)
ה׳ בתמוז ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מוקצה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
ה׳ בתמוז ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצילין תיק הספר עם הספר | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
כ״ח בסיון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | בישול בתולדות החמה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
כ״א בסיון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הגדרת מלאכת מבשל | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
י״ד בסיון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | חילוק מלאכות מנלן ? | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
ז׳ בסיון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מקורן ומהותן של ל"ט מלאכות | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
ח׳ באייר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | היה מהלך במדבר – ואינו יודע אימתי שבת | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
כ״ז בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות הדלקת נר שבת | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
כ׳ בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תוקפן של י"ח גזירות | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
ו׳ בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מחלוקת ב"ש וב"ה בשביתת כלים | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
כ״ח בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הגדרת רשות הרבים | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
י״ד בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הגדרת רשות היחיד | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
ז׳ בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תוקפן של מצוות דרבנן (ונר חנוכה בכללן) | הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
כ״ב בכסלו ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי – יסוד מקום ד' על ד' – הרב גבריאלי גמרא (מסכת שבת)
ט״ו בכסלו ה׳תשפ״א