מסכת שבת

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מקורן ומהותן של ל"ט מלאכות | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ח׳ באייר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | היה מהלך במדבר – ואינו יודע אימתי שבת | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ״ז בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות הדלקת נר שבת | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ׳ בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תוקפן של י"ח גזירות | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ו׳ בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מחלוקת ב"ש וב"ה בשביתת כלים | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ״ח בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הגדרת רשות הרבים | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
י״ד בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הגדרת רשות היחיד | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ז׳ בטבת ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תוקפן של מצוות דרבנן (ונר חנוכה בכללן) | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
כ״ב בכסלו ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי – יסוד מקום ד' על ד' – הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ט״ו בכסלו ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מהות מלאכת הוצאה | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
י״ד במרחשון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מלאכת הוצאה בבבלי ובירושלמי | הרב גבריאלי מסכת שבת (שיעור כללי)
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | פתיחה למסכת שבת | הרב גבריאלי מסכת שבת
ז׳ במרחשון ה׳תשפ״א