מסכת קידושין

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הנאה בקידושין ז. | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ל׳ בשבט ה׳תשפ״ג
רבנים אורחים
רבנים אורחים שיעור כללי | מתנה על מנת להחזיר – קידושין ו: | הרב יוסף שיינין גמרא (מסכת קידושין)
כ״ג בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מחלוקת ב"ש וב"ה האם קידושין בפרוטה או בדינר? קידושין יא | הר גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ט״ז בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות הפרשת תרומות ומעשרות | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ט׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קידושין ה: – ספיקא היא וחיישינן מדרבנן | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ב׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | דין אמירה בקידושין | הרב דוד גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
כ״ד בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קניין חופה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
י׳ בטבת ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | דף ד. – פסוק מול סברתינו | הרב נח גמרא (מסכת קידושין)
י״ג בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קניין שטר – קידושין ה. | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
י״ב בכסלו ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | דף ד – בא זה ולימד על זה | הרב נח גמרא (מסכת קידושין)
ו׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | אין כסף לאדון זה – יש כסף לאדון אחר דף ג: | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ה׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קניין חליפין באישה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
כ״ח במרחשון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | "מניינא דרישא" קידושין ג ע"א | הרב נח גמרא (מסכת קידושין)
כ״ב במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | "קיחה קיחה" משדה עפרון | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
כ״א במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קניין אישה לבעלה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
י״ד במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות קידושין | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ה׳ במרחשון ה׳תשפ״ג