מסכת סוכה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | הר"ן על סוגית לולב הגזול | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״א בסיון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – מצווה הבאה בעבירה | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
ד׳ בסיון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – גזל בלולב וקורבנות | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
כ״ה באייר ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – יו"ט ראשון ושאר ימות החג | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״ט באייר ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | משנה: "לולב הגזול" | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״ב באייר ה׳תשפ״ג