מסכת סוכה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי ובתורתו יהגה – מסכת סוכה | סוגית העושה סוכתו בראש האילן | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
כ׳ באלול ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי ובתורתו יהגה – מסכת סוכה | כב: – משנת "העושה סוכתו בראש…" | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
ו׳ באלול ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | גזל קרקע ושינוי רשויות | הרב נח ויז'ונסקי גמרא (מסכת סוכה)
א׳ באב ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | ייאוש וגזלה בקרקע ופירותיה | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
כ״ג בתמוז ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לקיחת הדס מקרקע של גוי | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
ט״ז בתמוז ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | פסול בגלל פסול לכן משלכם | הרב נח ויז'ונסקי גמרא (מסכת סוכה)
ב׳ בתמוז ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – יום טוב ראשון לעומת שאר ימי החג | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
כ״ה בסיון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | הר"ן על סוגית לולב הגזול | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״ח בסיון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | הר"ן על סוגית לולב הגזול | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״א בסיון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – מצווה הבאה בעבירה | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
ד׳ בסיון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – גזל בלולב וקורבנות | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
כ״ה באייר ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – יו"ט ראשון ושאר ימות החג | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״ט באייר ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | משנה: "לולב הגזול" | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״ב באייר ה׳תשפ״ג