מסכת בבא קמא

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בדין תשלומי מיטב | הרב גבריאלי גמרא (מסכת בבא קמא)
י״ז בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | נזקי בור | הרב גבריאלי גמרא (מסכת בבא קמא)
ב׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | כוונה להזיק בשור ובעבד | הרב גבריאלי גמרא (מסכת בבא קמא)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מקומו של אדם ביחס לארבע אבות נזיקין | הרב גבריאלי גמרא (מסכת בבא קמא)
י״ב בכסלו ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | חצי נזק צרורות | הרב גבריאלי גמרא (מסכת בבא קמא)
ה׳ בכסלו ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | אבות ותולדות | הרב גבריאלי גמרא (מסכת בבא קמא)
כ״ז במרחשון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | המקור לאיסור נזיקין | הרב גבריאלי גמרא (מסכת בבא קמא)
כ׳ במרחשון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מניין מצוות נזיקין וסדרם | הרב גבריאלי גמרא (מסכת בבא קמא)
י״ג במרחשון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | פתיחה לסדר נזיקין – מסכת בבא קמא | הרב גבריאלי גמרא (מסכת בבא קמא)
ו׳ במרחשון ה׳תשפ״ב