מסכת בבא קמא

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | המקור לאיסור נזיקין | הרב גבריאלי מסכת בבא קמא (שיעור כללי)
כ׳ במרחשון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מניין מצוות נזיקין וסדרם | הרב גבריאלי מסכת בבא קמא (שיעור כללי)
י״ג במרחשון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | פתיחה לסדר נזיקין – מסכת בבא קמא | הרב גבריאלי מסכת בבא קמא (שיעור כללי)
ו׳ במרחשון ה׳תשפ״ב