מבוא לתורה שבעל פה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | סבוראים ועריכת הגמרא | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
כ״ד באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | היחס שבין התלמוד הבבלי לירושלמי | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י״ז באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | תקופת האמוראים : אמוראי בבל | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י׳ באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | תקופת האמוראים : אמוראי ארץ ישראל | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
ג׳ באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | רבי יהודה הנשיא ועריכת המשנה | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י״ט בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | רשב"י וספר הזוהר | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
ה׳ בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | ר' עקביא ור' ישמעאל ומדרשי הלכה | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
כ״ז בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | תנאים דורות שני ושלישי – רבן גמליאל ורבי עקיבא | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
כ׳ בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | דור ראשון לתנאים | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י״ג בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | מחלוקות מסורת וחידוש ותורה שבעל פה | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
ו׳ בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | תקופת הזוגות ויצירת המחלוקות | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
כ״א בכסלו ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | אנטיגנוס איש סוכו והכתות המקראיות | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י״ד בכסלו ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | אנשי כנסת הגדולה | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
ז׳ בכסלו ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | קדמות תורה שבעל פה | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה
כ״ט במרחשון ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | פתיחה | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
כ״ב במרחשון ה׳תשפ״א