ליקוטי מוהר"ן

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר חסידות | ליקוטי הרן חלק ג- שלא נדע | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
י״א בכסלו ה׳תשפ״ג
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר"ן | תורה סד' – אמונה בחלל הפנוי | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
כ׳ באייר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תורה קנט – טל תורה ול"ט מלאכות | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
י״ג באייר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי הלכות | ספירת העומר | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
ו׳ באייר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן תניינא י' – שמחה ויישוב הדעת | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
י״ב באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תניינא ל"ז – לעבוד לא בשביל העולם הבא | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
ז׳ בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר"ן | תורה פ"ז – מניעות חלק ב' | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
כ״ט בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תורה קט”ן – מניעות | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
כ״ב בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תורה קי"ג – דנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
ט״ו בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תורה מו' – מסירות נפש | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר"ן | תורה ס"ח – כל הנפשות מתאווים לממון | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
כ״ד במרחשון ה׳תשפ״א