כללי לימוד תורת ארץ ישראל

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל יג' – הקשבה ללשון חז"ל | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
ט״ו בשבט ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל יב' – ספק – חוסר ידיעה או ספק מהותי | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
ט״ו בשבט ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל יא' – עולם שנה נפש | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
כ״ח בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל י' – הסדר בדברי חז"ל | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
כ״ו בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיחה כללית | כוונות מתחדשות בתפילת שמנה עשרה בשעה הרת גורל זו | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
י״ד בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל ט' – פתיחת המסכת | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
י״ד בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל ח' – גירסאות בגמרא | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
י״ד בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל ז' – ארץ ישראל מול חוץ לארץ | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל ו' – מחלוקת במציאות או בדעת בני אדם | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל ה'- יש משמעות לדרך הלימוד | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל ד'- תורה שבכתב ותורה שבעל פה | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל ג': חסורי מחסרא והכי קתני | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
כ״ה באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | כלל ב׳ | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
י״ח באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל | הרב גבריאלי כללי לימוד תורת ארץ ישראל
י״א באלול ה׳תשפ״ג