ט''ו בשבט

נושאים

מילות מפתח
נושא
שם הרב
מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי טו בשבט | יחסה של חסידות ברסלב לארץ ישראל | הרב גבריאלי אמונה (ט''ו בשבט)
ט״ו בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי טו בשבט | מדוע "אין תורה כתורת ארץ ישראל"? | הרב גבריאלי דרכה של הישיבה (ט''ו בשבט)
ט״ו בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי טו בשבט | משום יישוב ארץ ישראל | הרב גבריאלי ט''ו בשבט (מועדים)
ט״ו בשבט ה׳תשפ״א
הרב אלעזר אהרונסון
הרב אלעזר אהרונסון אקטואליה הלכתית | הפרייה חוץ גופית | הרב אהרונסון ט''ו בשבט (מועדים)
י״ד בשבט ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד טו בשבט | משמעות ההלכה דאין מפרישין משנה על חברתה | הרב שלומי ט''ו בשבט (מועדים)
י״ג בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי ט”ו בשבט | למשמעותן של מצוות התלויות בארץ | הרב גבריאלי ט''ו בשבט
י״ד בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי הכנה לט"ו בשבט | מצוות הפרשת תרומות ומעשרות | הרב גבריאלי ט''ו בשבט (מועדים)
י״ב בשבט ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ט"ו בשבט | מעגל חיי העץ חלק א' | הרב שלומי ט''ו בשבט (מועדים)
י״ב בשבט ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי הכנה לט"ו בשבט | "כל הפסוק לשיעורין נאמר" | הרב גבריאלי ט''ו בשבט (מועדים)
י״א בשבט ה׳תשפ״א