דרכי עיון בירושלמי

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב ישי וויצמן
הרב ישי וויצמן דרכי עיון בירושלמי | פרק ראשון הלכה א | הרב ישי ויצמן גמרא (דרכי עיון בירושלמי)
י״ד בתמוז ה׳תשפ״ג