גמרא

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות הפרשת תרומות ומעשרות | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ט׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קידושין ה: – ספיקא היא וחיישינן מדרבנן | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ב׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | דין אמירה בקידושין | הרב דוד גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
כ״ד בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קניין חופה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
י׳ בטבת ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | דף ד. – פסוק מול סברתינו | הרב נח גמרא (מסכת קידושין)
י״ג בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קניין שטר – קידושין ה. | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
י״ב בכסלו ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | דף ד – בא זה ולימד על זה | הרב נח גמרא (מסכת קידושין)
ו׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | אין כסף לאדון זה – יש כסף לאדון אחר דף ג: | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ה׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קניין חליפין באישה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
כ״ח במרחשון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | "מניינא דרישא" קידושין ג ע"א | הרב נח גמרא (מסכת קידושין)
כ״ב במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | "קיחה קיחה" משדה עפרון | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
כ״א במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קניין אישה לבעלה | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
י״ד במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות קידושין | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ה׳ במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | כוונה בתקיעת שופר | הרב גבריאלי גמרא
כ״ד באלול ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור הכללי | "ועשו להם ציצית" – לרמב"ם ולרש"י | הרב גבריאלי גמרא
י״ז באלול ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | "מצוות ציצית – חיובית או קיומית" | הרב גבריאלי גמרא
י׳ באלול ה׳תשפ״ב
ר' עידו זאב
ר' עידו זאב שיעור כללי | "והגית בו יומם ולילה" – גדר לימוד תורה בזמן פנוי | ר' עידו זאב גמרא
ג׳ באב ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | המקדש וכליו – מחלוקת הרמבם והרמבן | הרב גבריאלי גמרא
כ״ז בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | תפילין – הלכה למשה מסיני | הרב גבריאלי גמרא
כ׳ בתמוז ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי |הגדרת מצוות תפילין| הרב גבריאלי גמרא
כ״ט בסיון ה׳תשפ״ב