גמרא

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי לחזות בנועם – כללי לימוד בירושלמי | ארץ ישראל -ארץ החיבורים | הרב גבריאלי גמרא (דרכי עיון בירושלמי)
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ד
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי ובתורתו יהגה – מסכת סוכה | סוגית העושה סוכתו בראש האילן | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
כ׳ באלול ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי ובתורתו יהגה – מסכת סוכה | כב: – משנת "העושה סוכתו בראש…" | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
ו׳ באלול ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | גזל קרקע ושינוי רשויות | הרב נח ויז'ונסקי גמרא (מסכת סוכה)
א׳ באב ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | ייאוש וגזלה בקרקע ופירותיה | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
כ״ג בתמוז ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לקיחת הדס מקרקע של גוי | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
ט״ז בתמוז ה׳תשפ״ג
הרב ישי וויצמן
הרב ישי וויצמן דרכי עיון בירושלמי | פרק ראשון הלכה א | הרב ישי ויצמן גמרא (דרכי עיון בירושלמי)
י״ד בתמוז ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | פסול בגלל פסול לכן משלכם | הרב נח ויז'ונסקי גמרא (מסכת סוכה)
ב׳ בתמוז ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – יום טוב ראשון לעומת שאר ימי החג | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
כ״ה בסיון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | הר"ן על סוגית לולב הגזול | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״ח בסיון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | הר"ן על סוגית לולב הגזול | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״א בסיון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – מצווה הבאה בעבירה | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
ד׳ בסיון ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – גזל בלולב וקורבנות | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
כ״ה באייר ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | לולב הגזול והיבש – יו"ט ראשון ושאר ימות החג | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״ט באייר ה׳תשפ״ג
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי דרכי עיון בגמרא | משנה: "לולב הגזול" | הרב נח גמרא (מסכת סוכה)
י״ב באייר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | הנאה בקידושין ז. | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ל׳ בשבט ה׳תשפ״ג
רבנים אורחים
רבנים אורחים שיעור כללי | מתנה על מנת להחזיר – קידושין ו: | הרב יוסף שיינין גמרא (מסכת קידושין)
כ״ג בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מחלוקת ב"ש וב"ה האם קידושין בפרוטה או בדינר? קידושין יא | הר גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ט״ז בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | מצוות הפרשת תרומות ומעשרות | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ט׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי שיעור כללי | קידושין ה: – ספיקא היא וחיישינן מדרבנן | הרב גבריאלי גמרא (מסכת קידושין)
ב׳ בשבט ה׳תשפ״ג