גוש קטיף

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
מרצים אורחים
מרצים אורחים גוש קטיף | החיים בגוש קטיף | מנכ"ל הישיבה – שלמה ונחוצקר גוש קטיף
ב׳ באב ה׳תשפ״א
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הקהילה בגוש קטיף | הרב נח גוש קטיף
ב׳ באב ה׳תשפ״א