בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | 'יחץ ומגיד' על פי עולת ראיה | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (מועדים)
כ״ו באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | לעשות פורים | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
י״ב באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | ההיתר וההכרח ללמוד קבלה בדורינו | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
ה׳ באדר ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | הבנת דורנו ע"פ הבנת תהליך הוצרות הנצרות, משיחי השקר ותנועת החסידות וההתנגדות לה |הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
כ״ט בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | לקראת טו בשבט – מהות עניינם של המצוות התלויות בארץ | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
ט״ו בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | מהם הדרכים לקיום מצות האמונה | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
ח׳ בשבט ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | מדוע עם ישראל או עולה לכוכבים או יורד לעפר | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
כ״ט בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | הקשר בין עליית הדורות ברוחניות להתפתחות המדעית | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
כ״ב בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | היחס בין המוסר לטבע ולמדע | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
ט״ו בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | יחסו של הרב לכפייה דתית | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
ט׳ בטבת ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | משנת התחייה והגאולה חלק ז' | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג
כ׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | משנת התחייה והגאולה חלק ו' | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
י׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | משנת התחייה והגאולה חלק ה | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | משנת התחייה והגאולה חלק ג' | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
י״ט במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | משנת התחייה והגאולה | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
י״ב במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | משנת התחייה והגאולה לפי הרב קוק | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
ה׳ במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | משנת התחייה והגאולה לפי הרב קוק | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
ה׳ במרחשון ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | אמונה גופנית טבעית | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
ז׳ בתשרי ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג | הרב גבריאלי בסיס למשנת הרב קוק מחזור תשפ"ג (הרב קוק)
ח׳ באלול ה׳תשפ״ב