ארץ ישראל

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ארץ ישראל | הארכיאולוגיה של הארץ חלק ב' | הרב אבישי ארץ ישראל
ט״ז בתמוז ה׳תשפ״ד
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ארץ ישראל | הארכיאולוגיה של הארץ | הרב אבישי ארץ ישראל
כ״ו בסיון ה׳תשפ״ד
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ארץ ישראל | גבולותיה המודרנים של הארץ | הרב אבישי ארץ ישראל
כ״ו בסיון ה׳תשפ״ד
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ארץ ישראל | גבולות הארץ בתנ"ך | הרב אבישי ארץ ישראל
כ״ב באייר ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד סודה של ארץ ישראל | שיעור תשיעי | הרב שלומי סודה של ארץ ישראל
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד סודה של ארץ ישראל | שיעור שמיני | הרב שלומי סודה של ארץ ישראל
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד סודה של ארץ ישראל | שיעור שישי | הרב שלומי סודה של ארץ ישראל
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד סודה של ארץ ישראל | שיעור שביעי | הרב שלומי סודה של ארץ ישראל
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד סודה של ארץ ישראל | שיעור רביעי | הרב שלומי סודה של ארץ ישראל
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד סודה של ארץ ישראל | שיעור חמישי | הרב שלומי סודה של ארץ ישראל
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד סודה של ארץ ישראל | שיעור שלישי | הרב שלומי סודה של ארץ ישראל
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד סודה של ארץ ישראל | שיעור שני | הרב שלומי סודה של ארץ ישראל
ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ד
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד סודה של ארץ ישראל | שיעור ראשון | הרב שלומי סודה של ארץ ישראל
ט״ו במרחשון ה׳תשפ״ד
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר פה ושם בארץ ישראל | למה נבחרה ארץ ישראל ? | הרב אבישי ארץ ישראל (פה ושם בארץ ישראל)
י״א באלול ה׳תשפ״א
מרצים אורחים
מרצים אורחים גוש קטיף | החיים בגוש קטיף | מנכ"ל הישיבה – שלמה ונחוצקר גוש קטיף
ב׳ באב ה׳תשפ״א
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הקהילה בגוש קטיף | הרב נח גוש קטיף
ב׳ באב ה׳תשפ״א