ארץ ישראל

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר פה ושם בארץ ישראל | למה נבחרה ארץ ישראל ? | הרב אבישי ארץ ישראל (פה ושם בארץ ישראל)
י״א באלול ה׳תשפ״א
מרצים אורחים
מרצים אורחים גוש קטיף | החיים בגוש קטיף | מנכ"ל הישיבה – שלמה ונחוצקר גוש קטיף
ב׳ באב ה׳תשפ״א
הרב נח ויזונסקי
הרב נח ויזונסקי הקהילה בגוש קטיף | הרב נח גוש קטיף
ב׳ באב ה׳תשפ״א