אורות התשובה - ראש הישיבה

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 20– עצות תשובה מעשיות ותשובת הדור | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה
כ״ד באדר ב׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 19– מידת האמת והאחריות האישית מיסודות התשובה | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה
י״ז באדר ב׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 18 – מדוע נכון להסתכל תמיד קדימה בתהליך התשובה? | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
כ״ו באדר א׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 17 – החשיבות של תיקון פרטי המעשים בתהליך התשובה | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה
כ״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 16 – כשהתשובה מתעמקת – יראת המוות מתמעטת | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 15 – מה גורמות העבירות לנפש שלנו ותיקון התשובה | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה
ח׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 14 – עבירות בן אדם לחבירו |הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה
כ״ט בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 13 – מה קורה לכוח הרצון בתהליך התשובה? |הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה
כ״ג בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול |12- מהות הצער והיסורין בתהליך התשובה | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה
ח׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול |11-הדרך לחבר בין האידיאל למציאות ,בין החסרונות להשלמתם |הרב דוד גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה
ח׳ בטבת ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה | 10- הפיכת זדונות לזכויות בפרט ובכלל- ע"פ יסוד הרזים | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
י״ז בכסלו ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 9 – כיצד הופכים זדונות לזכויות? | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
י׳ בכסלו ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 7- תשובה עליונה מתוך רצון להיות מחובר לטוב המוסרי בעולם | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
כ״ה במרחשון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 8 – תשובה דרך חיבור עם כלל ישראל | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 6 – תשובה במהירות או במתינות? | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
י״ח במרחשון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 5 – תשובת הגוף והכוחות הטבעיים | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
י״א במרחשון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 4 – חידוש התשובה בדורנו – דור הגאולה | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
ד׳ במרחשון ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 3 – איך התשובה היא הכוח המניע את העולם | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
ז׳ בתשרי ה׳תשפ״ב
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 1 – כוחם ומקורם של הרהורי תשובה | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
ז׳ באלול ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות התשובה בלי גבול | 2 – המקור לביטחון התשובה והשפעתו על האדם | הרב גבריאלי אורות התשובה - ראש הישיבה (הרב קוק)
י״ד באלול ה׳תשפ״א