אורות הקודש

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות הקודש | חמשת דרכי הלימוד המקבילים לחמשת חלקי הנשמה | הרב גבריאלי אורות הקודש (הרב קוק)
כ״ה בשבט ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות הקודש | חמשת דרכי הלימוד המקבילים לחמשת חלקי הנשמה | הרב גבריאלי אורות הקודש (הרב קוק)
כ׳ בשבט ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות הקודש | מימין לשמאל ומשמאל לימין | הרב גבריאלי אורות הקודש (הרב קוק)
ט״ו בשבט ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות הקודש | התברכות הקדש תלויה בהתגדלות החול ובבריאות האנושית הטבעית | הרב גבריאלי אורות הקודש (הרב קוק)
ט״ו בשבט ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות הקודש | תכונת הריכוז ותכונת הפיזור באדם ובעולם | הרב גבריאלי אורות הקודש (הרב קוק)
כ״ח בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות הקודש | על איחוד ההלכה וההגדה | הרב גבריאלי אורות הקודש (הרב קוק)
י״ד בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות הקודש | איחוד התורה והנבואה | הרב גבריאלי אורות הקודש (הרב קוק)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות הקודש | חשיבות הניגודים והמחלוקות ואיך עושים שלום ביניהם? | הרב גבריאלי אורות הקודש (הרב קוק)
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי מאמרים נבחרים מאורות הקודש | עומק ההבדל בין לימוד תורה ללימוד החכמות העולמיות | הרב גבריאלי אורות הקודש (הרב קוק)
י׳ באלול ה׳תשפ״ג
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי תהליכים בעולם ובחיים על פי משנת הרב קוק | הירידה והעליה כסדר עולמי | הרב גבריאלי אורות הקודש (הרב קוק)
ט״ו באלול ה׳תשפ״ב