אורות ארץ ישראל

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות ארץ ישראל | פסקה ז' | הרב גבריאלי אורות ארץ ישראל (הרב קוק)
י׳ בתמוז ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות ארץ ישראל | פסקה ו' | הרב גבריאלי אורות ארץ ישראל (הרב קוק)
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות ארץ ישראל | פסקה ד' ו-ה' | הרב גבריאלי אורות ארץ ישראל (הרב קוק)
י״ד בסיון ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות ארץ ישראל | פסקה ג' | הרב גבריאלי אורות ארץ ישראל (הרב קוק)
כ׳ באייר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות ארץ ישראל | פסקה ב' | הרב גבריאלי אורות ארץ ישראל (הרב קוק)
י״ג באייר ה׳תשפ״א
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי אורות ארץ ישראל | פסקה א' | הרב גבריאלי אורות ארץ ישראל (הרב קוק)
ו׳ באייר ה׳תשפ״א