פרשת השבוע: יתרו

ט״ו באדר א׳ ה׳תשפ״ד

11:00

הודעות

שיעורים

שיעורים והקלטות ניתן
למצוא באתר הישיבה