פרשת השבוע: אחרי-מות קדושים

י״א בתשרי ה׳תשפ״ב

שיעורים והקלטות ניתן
למצוא באתר הישיבה