פרשת השבוע: וירא

כ״ה באדר ה׳תשפ״א

שיעורים והקלטות ניתן
למצוא באתר הישיבה